اخبار

1396/06/26

انتشار کتابی درباره زندگی خصوص مائو، رهبر چین

کتاب زندگی خصوصی مائو تسهتونگ، خاطرات دکتر لی جیسویی (پزشک مخصوص مائو) اثر جیسویی لی به بیان ناگفتههایی از زندگی رهبر چین اشاره میکند....

1396/06/26

پُز کتاب‌خوانی، به جای کتاب‌ خواندن

احمد مسجد جامعی، معتقد است: الان تظاهر به سواد بیشتر شده است. به قول عینالقضات همدانی دریغا که مردم در بند آن نیستند که چیزی بدانند، بلکه در بند آنند که خلق در ایشان اعتقاد کنند که عالماند. پیشترها مساله پز دادن این قدرها نبود....

1396/06/26

بالاخره کپی‌رایت را می‌پذیریم

فعالیت آژانس های ادبی در گفت و گو با لیلی حائری...

1396/06/25

درگیری‌های ادبی بین نویسندگان بزرگ

داستان کنگر خوردن هانس کریستین اندرسن و لنگر انداختنش در خانه چارلز دیکنز و بعد قطع رابطهشان از ماجراهای معروف و جالب دنیای نویسندههاست. چهرههای مشهور دیگری هم بودهاند که از رابطهای دوستانه به قطع رابطه، نامههایی از سر دلخوری و حتی درگیری فیزیکی رسیدهاند....

1396/06/25

نویسنده انگلیسی ترامپ را با موسولینی مقایسه کرد

مارتین ایمیس، نویسنده انگلیسی، دونالد ترامپ را با موسولینی، دیکتاتور ایتالیایی، مقایسه کرد و گفت او به همان اندازه دیوانه است....

1396/06/25

سوء قصد به جان نویسنده فرانسوی در پاریس

یکی از طرفداران املي نوتومب، نويسنده فرانسويزبان، با چاقو و طناب قصد داشت در محل سکونت این نویسنده در پاریس به او حمله کند....

1396/06/25

کتاب‌های مورد علاقه نویسنده کتاب «تاریخ عشق»

نيكول كراوس، نويسنده رمان تاريخ عشق از كتابها و نويسندههاي مورد علاقهاش صحبت کرده و گفته از کتابهایی که بخواهند چیزی را یاد بدهند خوشش نمیآید....

1396/06/22

پل استر در لیست نهایی جایزه بوکر 2017

شش نفر به عنوان شانس های نهایی دریافت مهم ترین جایزه ادبی بریتانیا معرفی شدند....