اخبار

تاریخ انتشار 1399/09/20

کتاب "جهان و جهاندار" چاپ و منتشر شد

کتاب "جهان و جهاندار" نوشته عباس اکبر چاپ و منتشر شد

کتاب "جهان و جهاندار" نوشته عباس اکبر توسط انتشارات کتاب سرا چاپ و منتشر گردید. در این کتاب کوشش شده است داستان چند تن از شخصیت هایی که در سال 1773 در منزلی واقع در خیابان "یودن گاسه" شهر فرانکفورت آلمان دور هم جمع شده بودند تا  طرح هایی به منظور ایجاد حکومتی جهان شمول تشکیل دهند به رشته تحریر در آورده شود.

لازم به یادآوری است که اشخاصی که در این کتاب از آنها نام برده شده به هیچ ملتی وابستگی ندارند. این افراد نه چپ، نه راست و نه حتی لیبرال بودند اما برای پیشبرد اهدافشان از تمام ارگان ها و سازمان های دولتی استفاده می کردند و امروز نیر همین رویه را دنبال می کنند. از ویژگی های این افراد، گم کردن رد پا برای به بیراهه کشاندن مقامات دولتی است و برای نیل به اهداف خود از تمام مذاهب، چه مسیحی، چه یهودی و چه بی دین بهره می برند. محققین این گروه را "ایلومیناتی" نام گذاشته اند، ("روشن ضمیران"). عناوین دیگری نیز به آنها نسبت داده شده است، نظیر برادر بزرگ، دولت نامرئی، مردان خاکستری، دولت مخفی و غیره.

اقدامات این گروه به سه هزار سال پیش از مسیح می رسد و مورخان مبداء آن را در بین النهرین دانسته اند. آنچه در گذشته رخ داده است، امروز نیز با همان شرایط در حال انجام شدن است. این گروه مخفی کل جهان را تحت تسلط خود دارد و جنگ مخفی آنها طوری طراحی شده است تا ملل دنیا تحت استبداد قرار گیرند.

فرقه ایلومیناتی از بانفوذترین گروه ها می باشند و اعضای خود را از میان نخبگان انتخاب می کنند که به طور موروثی و به اصطلاح قبیله ای جایگزین می شوند و زندگی دوگانه ای دارند که یک روی آن آشکار و روی دیگر از انظار پنهان است.

از گروه های مهم این فرقه می تواند از استور، بوندی، کالینز، دوپن، فریمن، کندی، لی، راکفلر، رشیلد، کروپ و راسل نام برد. مرونژین ها از اهمیت زیادی برخوردارند زیرا خانواده سلطنتی اروپا را تشکیل می دهند.

کتاب "جهان و جهاندار" در قطع وزیری با 317 صفحه و بهای 850.000 ریال قابل تهیه میباشد.