اخبار

تاریخ انتشار 1399/06/03

کتاب "بابا قندی" Sugar Daddy توسط انتشارات کتاب سرا چاپ و منتشر شد

کتاب "بابا قندی" Sugar Daddy نوشته "منیژه شیخ جوادی" توسط انتشارات کتاب سرا چاپ و منتشر شد.

کتاب "بابا قندی" نوشته "منیژه شیخ جوادی" توسط انتشارات کتاب سرا چاپ  و منتشر شد. این رمان در 344 صفحه قطع رقعی و با بهای 650.000 ریال قابل تهیه میباشد.

این قصه زندگی من است.

من آن را به همه دختران جوان و نوجوان که ناآگاهانه گرفتار دامی پلید شده اند، تقدیم میکنم. "نویسنده)

"... همه چیز با صدای پیانوی خانه همسایه مان شروع شد. این نوا ناگهان دو بال خیالی به من بخشید و مرا در آسمانی آبی و بیکران به پرواز درآورد، آسمانی که صاف و درخشان به نظر می رسید اما ابرهایی مخوف در پس آن پنهان بود ..."