اخبار

تاریخ انتشار 1399/06/03

کتاب "ماجراهای دماغ کوچولو" (مزرعه دارکوب زرد) با همیاری بخش فرهنگی سفارت برزیل چاپ و منتشر شد

چاپ و انتشار کتاب "ماجراهای دماغ کوچولو" (مزرعه دارکوب زرد) با همیاری بخش فرهنگی سفارت برزیل

کتاب "ماجراهای دماغ کوچولو" (مزرعه دارکوب زرد) با همیاری بخش فرهنگی سفارت برزیل چاپ و منتشر شد. 

"از متن کتاب"

... فکر می کنم همین که هستم، باقی بمانم. با این پای چلاق اگر به شاهزاده خانم تبدیل شوم، شاهزاده خانم لنگ خواهم بود; اگر عروس دریایی شوم باز هم عروس دریایی لنگ می شوم که همه من را مسخره خواهند کرد. علاوه بر این، از آنجا که هزار سال است که عنکبوت هستم، به این وضعیت خیلی عادت کرده ام. من به عنکبوت بودن ادامه می دهم.

... همه حیرت زده شده بودند. هیچیک فکر نمیکرد که نتیجه قرعه کشی چنین باشد و زشت ترین نقاشی برنده شود; اما قرعه کشی شده بود و نتیجه قطعی و کسی حق اعتراض نداشت. با این قرعه کشی، زن سیاه مسئول شد تا به آن تکه چوب زنده فرم انسانی بدهدو برادر پینوکیو را خلق نماید.

... رز سرخ گفت: "کوتوله ها همیشه خطرناک هستند، تعداد معدودی از آن ها مثل فرشته رفتار می کنند، شبیه آن هفت کوتوله ای که در قلعه سفید برفی هستند، اما بقیه آن ها واقعا طاعون هستند. روبه رو شدن با این افراد خیلی خطرناک است."


کتاب " دماغ کوچولو" (مزرعه دارکوب زرد) در 372 صفحه (مصور) با بهای 690.000 ریال قابل تهیه میباشد.