اخبار

تاریخ انتشار 1399/03/25

کتاب "با ایران چه ها که نکردند" توسط انتشارات کتاب سرا چاپ و منتشر شد

کتاب "با ایران چه ها که نکردند" توسط انتشارات کتاب سرا چاپ و منتشر شد

کتاب "با ایران چه ها که نکردند" به کوشش محسن میرزایی و توسط انتشارات کتاب سرا چاپ و منتشر گردید. این کتاب در 580 صفحه و با بهای 195 هزار تومان قابل تهیه میباشد.

کتاب "با ایران چه ها که نکردند" به کوشش محسن میرزایی چاپ و منتشر شد. این کتاب به همان اندازه که برای فارسی زبان ها به ویژه ایرانیان درخور اهمیت است، میتواند برای مردم انگلیس، انگلیسی زبان ها و پژوهشگران مفید باشد.

در ایران دوران قاجار، روس و انگلیس در ایران به شدت با هم رقابت داشتند و چون انگلستان از نظر سیاسی و درگیریهای نظامی در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه گرفتاریهای سیاسی و نظامی داشت، در ایران از رقیب خود یعنی روسیه عقب مانده بود. برای جبران این عقب ماندگی، در انقلاب مشروطیت از مشروطه خواهان حمایت کرد، ولی چند سال بعد در سال 1907 روس و انگلیس با هم کنار آمدند و قرارداد محرمانه ای را امضاء کردند که به موجب آن ایران به سه بخش تقسیم میشد. جنوب منطقه نفوذ انگلیس بود، آذربایجان و شمال منطقه نفوذ روسیه و مناطق مرکزی که شاه ایران بر آن حکومت داشت.


این کتاب حاوی مطالبی است که در آن ایام در روزنامه های انگلستان درباره ایران به چاپ رسیده و همچنین گفت و گوهایی که در مجلس عوام پیرامون این حادثه بزرگ ایراد شده است.

یادآود میشود که این کلاسور چهل سال پیش توسط یک کتاب فروش از هندوستان به ایران آورده شد و بدین ترتیب به دست مولف رسیده است. اینک صد و سیزده سال از این رویداد می گذرد.