اخبار

تاریخ انتشار 1398/10/18

کتاب "ابرقدرت های هوش مصنوعی" توسط انتشارات کتاب سرا چاپ و منتشر شد

کتاب "ابرقدرت های هوش مصنوعی" توسط انتشارات کتاب سرا چاپ و منتشر شد

کتاب "ابرقدرت های هوش مصنوعی" نوشته کای-فو لی و ترجمه منیژه شیخ جوادی (بهزاد) توسط انتشارات کتاب سرا چاپ و منتشر شد

گفتاری از نویسنده:

این کتاب، تمام تلاشی است که در این زمینه به خرج داده ام. من پیشگویی نیستم که بتوانم آینده را در کنار ای.آی. به گونه ای کامل پیش گویی کنم، اما در پاسخ به این سوالات، می توانم به عنوان یک پژوهشگر هوش مصنوعی، مجری فناوری و اکنون یک سرمایه گزار خطرپذیر، هم در چین و هم در آمریکا، از تجربیاتم استفاده کنم. امید من این است که این کتاب مسیری را که برای رسیدن به اینجا طی کرده ایم روشن سازد و این که از اینجا به کجا خواهیم رفت.

بخشی از دشواری پیش بینی فرجام داستان هوش مصنوعی از این جهت است که این روایت تنها شامل ماشین ها نیست، بلکه داستانی در مورد انسان است، افرادی با اراده آزاد که به آنها اجازه می دهد گزینه های خود را انتخاب کنند و سرنوشت خود را شکل دهند. آینده ما توسط ما خلق خواهد شد و انعکاسی از گزینه های انتخابی و اعمالمان خواهد بود. در این جریان امیدوارم که نگاه دقیقی به درونمان و به همدیگر بیندازیم و در جستجوی ارزش ها و درایتی باشیم که می تواند ما را هدایت کند. پس بیایید این سیاحت اکتشافی را شروع کنیم.