اخبار

تاریخ انتشار 1398/08/14

بازدید ماکسیم گورکی از کتاب سرا

بازدید ماکسیم گورکی از کتاب سرا

بازدید ماکسیم گورکی، نتیجه نویسنده معروف روس به همراه سفیرکبیر روسیه از کتاب سرا

بازدید ماکسیم گورکی از کتاب سرا

تعجب نکنید!

ماکسیم گورکی، نتیجه همان داستان نویس، نمایشنامه نویس و مقاله نویس معروف روس "آلکسی ماکسیموویچ پشکوف"، ملقب به "ماکسیم گورکی" است.

روز سه شنبه 14 آبانماه 1398 ماکسیم گورکی، به اتفاق سفیرکبیر محترم روسیه، آقای "لوان ژاگاریان" برای مقالات با مدیرکتاب سرا، صادق سمیعی، به محل این انتشارات آمد و مهمان ناهار دوستانه این مجموعه  شد. پس از ساعتی گفتگو پیرامون مسائل فرهنگی و اجتماعی، از آنجایی که تسلط کامل به زبان فارسی دارد، چند جلد از آثار ترجمه شده ماکسیم گورکی به رسم یادبود به ایشان هدیه داده شد