اخبار

تاریخ انتشار 1398/03/22

جشن امضای کتاب "شما و رادیو" خاطرات هفتاد سال فعالیت هنری "شاهرخ نادری"

جشن امضای کتاب "شما و رادیو" خاطرات هفتاد سال فعالیت هنری "شاهرخ نادری"

مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب "شما و رادیو" در تاریخ پنجشنبه 23 خرداد ماه 1398 در محل انتشارات "بدرقه جاویدان" به نشانی خیابان ولیعصر، نبش خیابان فاطمی، شماره 1946 منعقد خواهد شد.

مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب "شما و رادیو"، خاطرات 70 سال فعالیت هنری "شاهرخ نادری" در روز پنجشنبه 23 خرداد 1398 در محل انتشارات "بدرقه جاویدان" به نشانی خیابان ولیعصر، نبش خیابان فاطمی، شماره 1946 منعقد خواهد شد