اخبار

تاریخ انتشار 1397/09/12

چاپ و انتشار کتاب "خاطرات ناصر ملک مطیعی"

انتشار کتاب "خاطرات ناصر ملک مطیعی"

کتاب خاطرات 


این کتاب در 290 صفحه متن و 37 صفحه تصاویر دیده نشده از ناصر ملک مطیعی، به بهای 50 هزار تومان از روز رونمایی کتاب قابل عرضه میباشد. 


- ناپلئون نیستم که زندگی پرحادثه ای داشته باشم. شرح حال و خاطراتم هم تاریخ ساز نیست. یک آدم ساده و معمولی خوش شانس که روزگار بر وفق مرادش بوده ... - 

- حال یک سال از انقلاب گذشته، دگرگونی و ... نظام جدید بسیار طبیعی است، برای گرفتن اجازه خروج روزهای ناراحت کننده ای را گذراندم که برای نظام جدید بسیار طبیعی بود اما برای ما که در زندگی با مشکلی روبرو نبودیم و همیشه کارمان به سرعت انجام شده کمی ناراحت کننده بود... -

لینک خرید کتاب

http://ketabsara.ir/Product/Index/8ad58a77-480c-4721-8c6f-a6585bd73b51