اخبار

تاریخ انتشار 1397/07/30

تاثیر خواندن رمان در افزایش سواد نوجوانان

نتایج تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که نوجوانانی که رمان می‌خوانند شش ماه از دیگر همسالان خود که به جای رمان کتاب‌های دیگری را برای مطالعه انتخاب می‌کنند جلوتر هستند.

گرچه همه والدین و معلمان از میزان اهمیت مطالعه در بهبود سطح سواد و دانایی نوجوانان باخبرند اما کتابی که نوجوانان برای مطالعه انتخاب می‌کنند تفاوت چشمگیری در میزان پیشرفت آ‌ن‌ها دارد.


نتایج تحقیقات گسترده اخیر محققان دانشگاه یو‌ سی‌ ال‌ لندن نشان می‌دهد که خواندن رمان برای نوجوانان نسبت به مطالعه کتاب‌های کمیک و مجلات تا حد زیادی مفیدتر خواهد بود.


محققان می‌گویند که دلیل آن شاید این می‌تواند باشد که رمان‌ها چالش‌برانگیزتر هستند؛ چرا که خوانندگان رمان باید مقدار قابل توجهی از متون بلند و دنباله‌دار را بفهمند و درک کنند و شاید هم دلیل آن این باشد که رمان‌ها ذهن نوجوانان را وادار می‌کند تا از موضوعاتی که موجب حواس‌پرتی‌شان می‌شود فاصله بگیرند.


محققان بیش از 250 هزار نوجوان 15 ساله را از 35 کشور صنعتی در سراسر جهان مورد بررسی قرار دادند. آمارها نشان داد نوجوانانی که کتاب‌های داستانی می‌خوانند در مهارت‌های مربوط به خواندن، شش ماه از همسالان خود که تقریبا هرگز هیچ کتاب داستانی را مطالعه نمی‌کنند و یا به جای آن کتاب‌های غیرداستانی را می‌خوانند جلوتر هستند.