اخبار

تاریخ انتشار 1397/04/24

خاطرات ناصر ملک‌مطیعی از سوی نشر کتاب‌سرا منتشر می‌شود

کتاب خاطرات ناصر ملک مطیعی  به زودی توسط انتشارت کتاب سرا منتشر خواهد شد.

ناصر ملک مطیعی عنوانی است که خودش برای کتاب خاطراتش برگزیده بود، شبیه تیتراژ فیلم هایش مثلا" "قیصر". روزهایی که خودش بود، یعنی همان مرد خوش خلق و باحوصله. هر روز چند ساعتی دست به قلم می شد تا در خلوت، خاطراتش را مرور کند. از سالهای قبل از انقلاب و حضور فعالش در سینما تا پس از انقلاب و فرصت هایی که از او دریغ شد. یکی دو ماه آخر اما با روزهای پر امید همیشگی اش فاصله داشت. دلش می خواست خودش خاطراتش را تکمیل کند اما این اواخر که حال روحی خوبی نداشت، امین فرج پور از طرف انتشارات کتاب سرا معرفی شده بود تا در قالب گفت و گو این خاطرات بازگو شود. ایشان هم البته فقط دو سه جلسه با بابا دیدار داشتند و در نهایت اجل مهلت نداد.