اخبار

تاریخ انتشار 1397/03/20

حضور انتشارات کتاب سرا با کتاب "گوی و چوگان" در نمایشگاه صنعت اسب در شهر آفتاب

حضور انتشارات کتاب سرا با کتاب "گوی و چوگان" در نمایشگاه صنعت اسب در شهر آفتاب

حضور انتشارات کتاب سرا با کتاب "گوی و چوگان" در نمایشگاه صنعت اسب، حیوانات همزیست و فرآورده ها که برای نخستین بار در ایران برگزار می شود. نمایشگاهی که میزبانش شهر آفتاب خواهد بود و از 28 خرداد آغاز به کار خواهد کرد.

ضور انتشارات کتاب سرا با کتاب "گوی و چوگان" در نمایشگاه صنعت اسب، حیوانات همزیست و فرآورده ها که برای نخستین بار در ایران برگزار می شود. نمایشگاهی که میزبانش شهر آفتاب خواهد بود و از 28 خرداد آغاز به کار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آریا، آن طور که مسئولان نمایشگاه شهر آفتاب گفته اند، برگزاری این نمایشگاه منحصر به فرد است و تاکنون در ایران برگزار نشده است. یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه آشنایی خانواده ها با صنعت اسب، نژادها و سوارکاری است.

تمامی افراد فعال و متخصص در حوزه اسب و حیوانات هم زیست در این نمایشگاه و برای برگزاری هرچه بهتر آن حضور خواهند داشت. یکی از مهم ترین مزیت های برگزاری این نمایشگاه آشنایی کشورهای خارجی با صنعت اسب ایران و افزایش چرخه اقتصادی این صنعت است.

این نمایشگاه از تاریخ 28 تا 31 خرداد 1397 در شهر آفتاب برگزار خواهد شد.