اخبار

تاریخ انتشار 1397/02/13

اعمال تخفیف همزمان با سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

اعمال تخفیف همزمان با سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

فروشگاه و فروشگاه مجازی کتاب سرا، همگام با سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب از تاریخ 12 اردیبهشت 1397 تا 22 اردیبهشت 1397، تخفیف محصولات را اعمال میکند.

همزمان با سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، فروشگاه و فروشگاه مجازی کتاب سرا تخفیف محصولات خود را اعمال میکند.