اخبار

تاریخ انتشار 1396/07/24

مجموعه سروده های فضل اله توکل چاپ و منتشر شد

عمری از عشق نوشتم

کتاب عمری از عشق نوشتم، سروده های فضل الله توکل توسط انتشارات کتاب سرا چاپ و منتشر شد.

فضل الله توکل در آبان ماه 1321 در تهران دیده به جهان گشود. در کودکی شاگرد حسین تهرانی بود و نزد وی دوره تنبک نوازی را طی کرد و پس از آن پدرش برای وی سنتوری خریداری کرد و نزد معلم موسیقی مدرسه اش دوره ابتدایی سنتور نوازی را فرا گرفت.

دوره های مختلف ردیف نوازی موسیقی ایران را نزد علی تجویدی طی کرد و به دعوت وی در سال 1335 به عنوان نوازنده سنتور در ارکستر شماره 2 رادیو مشغول کار شد، یکسال بعد در ارکستر شماره 3 رادیو به سرپرستی پرویز یاحقی به عنوان نوازنده پذیرفته شد.

در سال 1337 به دعوت داوود پیرنیا به عنوان یک نوازنده سنتور به برنامه گل ها راه یافت، در همین برنامه به کارش ادامه داد و آثار فراوانی از وی در برنامه های مختلف گلها به جا مانده است.

از سال 1345 همکاریش را با رادیو ادامه داد و از سال 1346 نیز با ساختن آهنگی به نام "قهر و ناز" به جرگه آهنگسازان پیوست.