اخبار

تاریخ انتشار 1396/06/14

مردم ترکیه چقدر کتاب می‌خوانند؟

105 میلیارد دلار گردش مالی...

آمار مطالعه در ايران در مقايسه با تركيه بسيار پايين است. اين مسئله را حتا مي‌توان بر اساس تيراژ كتاب هم بررسي كرد. تيراژ كتاب‌ها در تركيه تقريباً 97 درصد بالاتر از تيراژ كتاب در ايران است و رقم 50 هزار نسخه براي يك كتاب،‌ در اين كشور رقم متوسطي است. حال‌آنكه در ايران رقم 1500 نسخه را مي‌توان رقم متوسط در نظر گرفت. 6400 ناشري كه در تركيه فعاليت مي‌كنند، سالانه موظف هستند 35000 جلد كتاب توليد كنند اما در مقابل اين موظفي شاهد آن هستيم كه سالانه 224 ميليون جلد كتاب به قفسه‌هاي كتابخانه‌هاي اين كشور اضافه مي‌شود! آن‌ها بيش از 6 هزار كتاب‌فروشي دارند و 150 مركز بزرگ توزيع دارند كه مي‌توانند چنين تعداد كتابي را به‌راحتي توزيع كنند و به دست مردم برسانند. وضعيت اقتصاد فرهنگ نيز در اين كشور بسيار بهتر از مابقي كشورهاي همسايه ايران است و در اين سال‌ها به‌شدت رو به افزايش بوده. آن‌ها در سال 2010 در حوزه نشر و كتاب، بيش از 105 ميليارد دلار گردش مالي داشته‌اند.