اخبار

تاریخ انتشار 1396/06/11

مردم حاشیه‌ی خلیج فارس چقدر کتاب می‌خوانند؟

اعراب این منطقه، کتاب‌ نخوان‌ ترین مردم آسیا هستند!

اعراب در بين كشورهاي خاورميانه كتاب‌نخوان‌ترين مردم هستند! آنها حتا به مطالعه كتب مذهبي هم علاقه‌مند نيستند و فقط قرآن مي‌خوانند. حتا اگر مطالعه قرآن را (كه همه ما آن را جزو شعائر و تكليف خود مي‌دانيم) به ميانگين آمار مطالعه كشورهاي عرب‌نشين حاشيه خليج فارس و همچنين عربستان اضافه كنيم، باز هم مردم اين كشورها جزو كتاب‌نخوان‌ترين‌ها هستند. بنياد انديشه عرب هر چهار سال يك بار سلسله تحقيقاتي ترتيب مي دهد تا بر اساس داده‌هاي به دست آمده از آن، ميزان رشد فرهنگي اهالي كشورهاي عرب‌زبان حوزه خليج فارس را مشخص كند و آخرين نتايج اين نهاد نشان مي‌دهد آمار مطالعه در اين كشور سالانه 6 دقيقه است. اين در حالي است كه در برخي كشورهاي عرب مثل مصر و سوريه و لبنان، شرايط مطالعه به‌مراتب بهتر است.