اخبار

تاریخ انتشار 1396/06/10

مردم آمریکا چقدر کتاب می‌خوانند؟

آمارها نشان می‌ دهد وضعیت کتاب‌ خوانی در این کشور نگران‌ کننده است

آمار مطالعه در آمريكا ضد و نقيض است. مثلا برخي نشريات آمريكايي از اوضاع وخيم كتاب‌خواني خبر مي‌دهند و مي‌گويند عادت مطالعه در اين كشور رو به فراموشي است اما عده‌اي نيز اعتقاد دارند اين معضل فقط درباره قشر جوان است. گزارش‌ها نشان مي‌دهد كمتر از يك سوم نوجوانان 13 ساله كتاب مي‌خوانند و هر چه بزرگ‌تر مي‌شوند، اين عادت پسنديده در ميان‌شان كمرنگ‌تر مي‌شود تا آنجا كه ميانگين مطالعه در سنين 15 تا 24 سال تنها 7 دقيقه تخمين زده شده. البته اين آمار، مربوط مي‌شود به مطالعه كتاب‌هاي غيردرسي. اگر ميانگين مطالعه كتاب‌هاي غيردرسي و مذهبي را از آمار مطالعه نوجوان 13 ساله ايراني كم كنيم، شايد چيزي نزديك به 2 يا 3 دقيقه باشد. البته در هر صورت كه بخواهيم حساب كنيم، آمار مطالعه بين نوجوانان آمريكا وضعيت خوبي را نشان نمي‌دهد و پژوهشگران اين عرصه معتقد هستند، مردم آمريكا به جهت رواج  تكنولوژي، گسترش ابزارهاي سرگرمي و عموميت يافتن سينما و تلويزيون، از كتاب غافل شده‌اند.