اخبار

تاریخ انتشار 1396/05/29

مردم کانادا چقدر کتاب می‌خوانند؟

مطالعه برای 85 درصد مردم کانادا امری ضروری و حیاتی است...

کتاب‌سرا: از هر 10 كانادايي، 9 نفر در طول 12 ماه سال يك كتاب مي‌خواند و شگفت آنكه بيش از نيمي از جمعيت اين كشور (54 درصد) هر روز دقايقي را براي مطالعه‌ي كتاب و نشريه در نظر مي‌گيرند. متوسط مطالعه در بين مردم اين كشور، از سال 1991 تا 2005 نزديك به چهار و يك دوم ساعت در هفته بوده و متوسط تعداد كتاب‌هاي خوانده شده 17 جلد در سال ثبت شده است. بر اساس ديگر گزارش‌هاي مربوطه، 43 درصد از كانادايي‌ها از خواندن كتاب لذت مي‌برند، 39 درصد برنامه‌ي روزانه‌اي براي مطالعه ندارند، اما حتماً در سال يكي دو كتاب (حداقل 200 صفحه‌اي) مي‌خوانند. مطالعه براي 85 درصد از مردمان اين ديار، امري حياتي و واجب است. 82 درصد براي سرگرمي، 72 درصد براي ثبات فكري و 60 درصد براي يادگيري. جالب است تنها 13 درصد از مردم اين كشور خود را كتاب‌خوان نمي‌دانند.