اخبار

تاریخ انتشار 1396/05/29

کتابی درباره زنان زندگی ترامپ نوشته خواهد شد

کتاب‌سرا:‌نویسنده بخش سیاسی هفته نامه آمریکایی نیوزویک، نوشتن کتابی را درباره زنانی که زندگی دونالد ترامپ را شکل داده‌اند، آغاز کرده است.

این کتاب که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده است در تابستان آینده توسط انتشارات «سیمون و شوستر» راهی بازار کتاب خواهد شد. نویسنده این کتاب «نینا بورلی» نویسنده بخش سیاست داخلی هفته نامه نیوزویک است. در این کتاب در مورد مادر اسکاتلندی دونالد ترامپ و مادربزرگش به هماره 3 همسری که ترامپ برگزیده است، مطالبی نوشته خواهد شد. همچنین ایوانکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ نیز بخشی از این کتاب را به خود اختصاص خواهد داد.

نینا بورلی برای نوشتن این کتاب به زادگاه نیاکان ترامپ در اسکاتلند و آلمان سفر کرده است.