اخبار

تاریخ انتشار 1396/05/28

گران‌ترین و ارزان‌ترین کتاب‌ها در ایران

کتاب‌ های کودک گران‌ ترین کتاب ها و کتاب های حوزه دین، ارزان ترین کتاب ها در ایران هستند....

بر اساس آمار منتشر شده موسسه خانه كتاب، کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان‌، گران‌ترین کتاب‌ها و کتاب‌های حوزه دین، ارزان‌ترین کتاب‌ها هستند. براساس این آمار، کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان، با وجود صفحات کم، با قیمت بالایی عرضه می‌شود. از سوی دیگر با توجه به تعداد عناوین و همین‌طور تعداد صفحات بالای کتاب‌هاي ديني (آن هم در شمارگان بالا)، به نظر می‌رسد حمایت‌های دولتی و وجود ناشران دولتی که این کتاب‌ها را منتشر می‌کنند، علت ارزان بودن این کتاب‌هاست.