اخبار

تاریخ انتشار 1396/05/27

مردم برزیل چقدر کتاب می‌خوانند؟

آمار مطالعه روزنامه و مجله در این کشور بسیار بالاتر از ایران است...

کتاب‌سرا: تنها 33 درصد از مردم باسواد برزيل مداوم كتاب مي‌خوانند و ميانگين خوانش كتاب در ميان اين قشر نزديك به دو كتاب در سال است كه بي‌ترديد اتفاقي شگفت يا چشم‌گير محسوب نمي‌شود. در عين حال نبايد به وضعيت نابسامان اقتصادي اين كشور بي‌توجه بود چراكه اين مسئله بدون شك در آمار پايين كتاب‌خواني دخيل است. البته همين وضعيت براي كشور همسايه، آرژانتين، كه قرابت‌هاي فراوان فرهنگي و اجتماعي با برزيل دارد و به‌نوعي رقيب هميشگي اين ديار است، به‌صورت ديگري رقم خورده و اوضاع كتاب‌خواني و چاپ و نشر در آن به‌مراتب بهتر است. البته برزيلي‌ها نسبت به نشريات خود بي‌اعتنا نيستند و آمار خوانش روزنامه و مجله در اين كشور بسيار بالاتر از ايران است. در برزيل قريب به 40 درصد مردم خواننده ثابت نشريات هستند.