اخبار

تاریخ انتشار 1396/05/27

مردم آرژانتین چقدر كتاب مي‌خوانند؟

کتاب‌ خوان‌ ترین کشور آمریکا لاتین...

آرژانتيني‌ها كتاب‌خوان‌ترين و پرويي‌ها روزنامه‌خوان‌ترين مردم سرزمين‌هاي آمريكاي لاتين هستند. چه كسي فكرش را مي‌كرد كه آرژانتين، كشوري كه سال‌ها تحت سلطه‌ ژنرال‌هاي ديكتاتور نفس مي‌كشيد، ظرف مدتي كوتاه به كتاب‌خوان‌ترين كشور آمريكاي لاتين تبديل شود؟ سرزمين اعتراض‌ها با تاريخي از خفقان و گرفت و گيرهاي سياسي، در حال حاضر آماري قابل تحسين در زمينه كتاب دارد. كمي آنسوتر، در كشور پرو نيز 72 درصد مردم روزنامه مي‌خوانند. البته آمار پرو در مقايسه با ديگر كشورهاي آمريكاي لاتين بسيار پايين است. آمار نشان مي‌دهد 55 درصد مردم آرژانتين به‌صورت منظم كتاب مي‌خوانند، حال‌آنكه همين رقم در كشور پرو نزديك به 30 درصد است. به همين دليل مسئولان اين كشور تصميم گرفته‌اند با برپايي نمايشگاه‌هاي ساليانه گامي مثبت در جهت تغيير آمار و روي آوردن مردم به كتاب و كتاب‌خواني بردارند. در عين حال بايد دقت داشت در همين پرو، 71 درصد مردم روزنامه مي‌خوانند و مطالب نشريات را دنبال مي‌كنند. درباره مردم آرژانتين هم بد نيست بدانيد بيشتر شيفته مطالعه كتاب‌هاي ترجمه هستند و يكي از ژانرهاي محبوب در اين كشور، مطالعه زندگي‌نامه شخصيت‌هاي مشهور جهان است چنانچه در سال 2011، زندگي‌نامه استيو جابز يكي از پرفروش‌ترين كتاب‌هاي آرژانتين بود.