اخبار

تاریخ انتشار 1396/05/25

کتابی عجیب

نویسنده کتابش را روی کاغذی نوشته که از دو سو به هم متصل می ‌شود!

کتاب‌سرا: يكي از عجيب‌ترين كتاب‌هاي دنيا، رماني است نوشته گابريل جوزيپوويچي. اين كتاب، روي كاغذ نوشته شده است اما كاغذي كه شبيه نوارِ موبيوس است. در توضيح «نواز موبيوس» بايد گفت، اين نوار اكتشاف يكي از رياضي‌دانان آلماني به نام آگوست فرديناند موبيوس است و در واقع نام «نوار موبيوس» برگرفته از نام همين دانشمند است. براي درست كردن «نوار موبيوس» كافي است يك سر نوار را ثابت نگه داريد و سر ديگر را 180 درجه بچرخانيد و سپس دو سر نوار را به هم وصل كنيد. گابريل جوزيپوويچي در رمان «دَوَران موبيوس» چنين كاري كرده است. تمام رمان او روي كاغذي به شكل «نوار موبيوس»، واژه‌آرايي و صفحه‌بندي شده است. او با اين چاپ عجيب و نمادين، به بحراني كه دامن‌گير داستان‌سرايي جهان شده است اشاره دارد. شخصيت اصلي داستانش، موبيوس، بايد بميرد تا داستان‌نويس بتواند داستانش را تمام كند اما از سوي ديگر موبيوس خودش نويسنده داستان است و اگر بميرد، متني توليد نمي‌شود! براي نشان دادن اين بحران (كه به شكل نمادين به بحران هويت در آمريكا اشاره دارد)، گابريل جوزيپوويچي از چنين ساختاري استفاده كرده.