اخبار

تاریخ انتشار 1396/05/23

قدیمی ترین کتاب جهان با قدمتی دو هزار و پانصد ساله

قدیمی ‌ترين‌ کتاب جهان با جنسی از طلای 24 عیار در موزه ملی بلغارستان نگهداری می‌شود

قدیمی‌ترین کتاب جهان درحال حاضر شاید نسخه‌ای چند صفحه‌ای از جنس طلا باشد که در موزه ملی تاریخ  بلغارستان نگهداری می‌شود. این کتاب 6 صفحه‌ای از جنس طلاي 24 عيار است و محققان هنوز نتوانسته‌اند متن آن را رمزگشايي كنند. براساس گزارش‌ها، این کتاب که در سال 2003 به نمایش گذاشته ‌شد، سنی در حدود دو هزار و پانصد سال دارد.  کتاب در کنار رود استروما در جنوب غرب بلغارستان در یک معبد قدیمی کشف شد و توسط کاشف آن به موزه اهدا شد. با‌این‌همه بعضي از دانشمندان هنوز اعتقاد دارند اين قديمي‌ترين كتاب جهان نيست اما در حال حاضر هنوز اسناد و مداركي دال بر فرضيات آنها وجود ندارد و تاكنون كتابي قديمي‌تر از اين كتاب 6 صفحه‌اي مطلا يافت نشده.