اخبار

تاریخ انتشار 1396/05/22

صنعت نشر چاپی هنوز زنده است

افزایش فروش کتاب‌های چاپی در مقایسه با نسخه‌های الکترونیک در آمریکا

در گزارش انجمن ناشران آمریکا شاهد افزایش فروش چاپی و کاهش فروش کتاب‌های الکترونیک نیز هستیم. درعین حال فروش کتاب‌های شنیداری قابل دانلود به نسبت سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است.

فروش کتاب‌های جلد کاغذی رشدی ۵.۴ درصدی داشته است و کتاب‌های با جلد سخت نیز افزایشی ۴.۹ درصدی را تجربه کرده‌اند.

کاهش فروش کتاب‌های الکترونیک برای سومین سال متوالی و این بار با کاهشی ۱۶.۹ درصدی نسبت به سال پیش رخ داد و فروش ای‌بوک‌ها را به ۲.۲۶ میلیارد دلار رساند. ای بوک‌ها بیشترین فروش خود را در بخش داستان بزرگسال تجربه کردند و با این حال آمار فروششان کاهشی ۳۳ درصدی را نشان داد.

در زمینه دانلود کتاب‌های شنیداری نیز افزایشی ۱۹.۷ درصدی مشاهده شد و رقمی ۶۴۳ میلیون دلاری را ثبت کرد که بیش از دو برابر آمار سال ۲۰۱۲ بود.

در بخش فروش کتاب‌های آموزشی و دانشگاهی فروش ۹.۲ درصد کاهش یافت، که در این میان کتاب‌های آموزش عالی کاهشی ۱۲.۶ درصدی و کتاب‌های تخصصی کاهشی ۲۲.۵ درصدی را تجربه کردند.

کاهش فروش در بخش آموزش عالی به چندین عامل بستگی داشت که توجه دانشجویان به ابزار آموزشی دیجیتال در برابر چاپی و تغییر در رفتارهای دانشجویان از جمله آنها بوده است.   کاهش در فروش کتاب‌های تخصصی نیز به راکد بودن بودجه کتاب‌خانه‌ها برای خرید این کتاب‌ها مربوط بوده است. با این حال در هر دو بخش کتاب‌های آموزش عالی و کتاب‌های تصصی در اولین فصل سال ۲۰۱۷ افزایش مشاهده شده است.

این گزارش از فروش حدود ۱۸۰۰ ناشر استخراج شده است.

در مجموع فروش واحد کتاب در سال ۲۰۱۶ برابر ۲.۷۱ میلیارد نسخه بوده است که به نسبت ۲.۶۷ میلیارد نسخه در سال ۲۰۱۵ افزایشی ۱.۲ درصدی را نشان می‌دهد. در همین حال درآمد حاصل از فروش این کتاب‌ها برابر ۲۶.۲۴ میلیارد دلار بوده که به نسبت ۲۷.۶۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ نشان دهنده کاهشی ۵.۱ درصدی است.

برمبنای گزارشی که انجمن ناشران آمریکا از سال ۲۰۱۶ منتشر کرده فروش کتاب‌های مذهبی با رشدی ۶.۹ درصدی روبه روشده است. در عین حال فروش کتاب‌های کودک و نوجوان نیز با افزایشی  ۶.۷ درصدی روبه رو شد.  

آمار فروش کتاب‌های مذهبی در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱.۰۶ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱.۱۳ میلیارد دلار بوده است و رشدی ۶.۷ درصدی را ثبت کرده است.

افزایش فروش کتاب‌های مذهبی به دلیل انتشار چند عنوان کتاب تاثیرگذار و الهامبخش صورت گرفته است و افزایش فروش کتاب‌های کودک و نوجوان نیز برای انتشار کتاب‌هایی در جهان داستانی «هری پاتر» از جمله «بچه نفرین شده» نوشته رولینگ رخ داده که بیش از ۴ میلیون نسخه فروش داشت.

فروش کتاب‌های غیرداستانی بزرگسالان نیز با افزایشی ۵.۱ درصدی روبه روشده و به فروش ۵.۸۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است. این رقم در سال ۲۰۱۵ برابر با ۵.۵۹ میلیارد دلار بود.

بخش کتاب‌های داستانی بزرگسال تنها بخشی بود که کاهش فروش در آن مشاهده شد و ۷.۸ درصد به نسبت سال ۲۰۱۵ کاهش یافت. نبود کتاب‌های بزرگ عاملی برای این کاهش فروش بود. رمان‌نویسان نیز نتوانستند توجه رسانه‌ها را بیشتر به خود معطوف کنند چرا که شبکه‌های کابلی و شبکه‌های اجتماعی بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری معطوف بودند.