اخبار

تاریخ انتشار 1396/05/16

ایران در نمایشگاه کتاب چین

نمایش بیش از 950 عنوان کتاب در غرفه ایران در نمایشگاه کتاب پکن

مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، امیر مسعود شهرام‌نیا درخصوص حضور ناشران شرکت‌کننده و عنوان کتاب‌هایی که در غرفه ایران به نمایش گذاشته می شود، گفت: «13 ناشر و 3 آژانس ادبی بیش از هزار عنوان کتاب در زمینه‌های مختلف را در غرفه ایران به نمایش خواهند گذاشت.»

او درباره ناشران شرکت کننده در غرفه ایران افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی با بیش از 70 عنوان کتاب در زمینه دانشگاهی، انتشارات سمت با بیش از 76 عنوان کتاب در زمینه دانشگاهی و ادبیات، انتشارات جامعه المصطفی العالمیه با بیش از 80 عنوان کتاب در زمینه مذهبی و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بیش از 100 عنوان کتاب در زمینه کودک و نوجوان در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

به گفته شهرام نیا، انتشارات شمع و مه با بیش از 40 عنوان کتاب در زمینه ادبیات داستانی، انتشارات فرهنگ معاصر با بیش از 50 عنوان کتاب در زمینه فرهنگ لغت و دایره المعارف، انتشارات ثالث با بیش از 50 عنوان کتاب در زمینه ادبیات، فلسفه، تاریخ و علوم اجتماعی، انتشارات بین‌المللی الهدی با بیش از 80 عنوان کتاب در زمینه مذهبی، ادبیات و ایران‌شناسی، انتشارات نگاه با بیش از 50 عنوان کتاب در زمینه ادبیات، انتشارات بین‌المللی حافظ با بیش از 80 عنوان کتاب در زمینه هنر، انتشارات ققنوس با بیش از 50 عنوان کتاب در زمینه رمان، انتشارات ایران‌شناسی با بیش از 31 عنوان کتاب در زمینه ایران‌شناسی و مجمع ناشران دفاع مقدس با بیش از 50 عنوان کتاب در زمینه ادبیات دفاع مقدس هم در غرفه ایران حضور دارند.

شهرام‌نیا درباره حضور آژانس‌های ادبی در غرفه ایران ادامه داد: «3 آژانس ادبی تماس، کیا و پل در غرفه ایران حضور می‌یابند، آژانس ادبی تماس با بیش از 50 عنوان کتاب در زمینه ادبیات دفاع مقدس، آژانس ادبی کیا با بیش از 46 عنوان کتاب در زمینه ادبیات داستانی و آژانس ادبی پل با بیش از 60 عنوان کتاب در زمینه ادبیات داستانی آثار خود را در غرفه ایران به نمایش خواهند گذاشت.»

بیست و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب پکن از یکم تا پنجم شهریور ماه برگزار می‌شود.