تشکیل هیئت رسیدگی به تخلفات کاغذ نشر کتاب

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  تخلفات کاغذ نشر کتاب  تشکیل هیئت رسیدگی

هیئت رسیدگی به تخلفات کاغذ نشر کتاب بزودی در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود....

بیشتر ...

پر فروش ها

تازه ها