رونمایی کتاب "خاطرات ناصر ملک مطیعی"

خاطرات، ناصر ملک مطیعی، کتاب سرا

کتاب خاطرات ناصر ملک مطیعی توسط انتشارات کتاب سرا منتشر شد. مراسم رونمایی این کتاب در تاریخ پنجشنبه، اول آذر 1...

بیشتر ...

تازه ها